Info bedrijven‎ > ‎

Stage informatie

De BKM-studenten lopen in het derde jaar een 20-weken durende stage. BKM-studenten zullen gedurende de workshops, bedrijfsbezoeken en de bedrijvendag niet alleen geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden na hun opleiding, maar ook in de mogelijkheden tijdens hun opleiding. Hierbij kan voornamelijk worden gedacht aan stage- en/of afstudeermogelijkheden. Studenten kiezen zelf het stagebedrijf waar zij hun ervaring gaan opdoen, maar de stage moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Hieronder ziet u een overzicht van de eisen waar de stage aan moet voldoen.  
 
STAGE-EISEN
De stage bestaat uit een combinatie van een meewerk- en opdrachtstage. Tijdens de meewerkstage kan de student de alledaagse werkzaamheden leren kennen binnen een afdeling, verkeert de student in een netwerk van relaties en leert de student omgaan met werkdruk. Voor de stageopdracht, uit te voeren onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsmentor, wordt meestal meer zelfstandigheid en analytisch vermogen verwacht, zoals: het maken van een plan met tijdpad, het verzamelen van informatie, het interpreteren en structureren van gegevens, conclusies trekken en eventueel oplossingen formuleren.

 De stagewerkzaamheden mogen niet alleen van uitvoerende aard zijn, maar dienen ook beleidsmatige aspecten te omvatten.

 
De stage dient op bachelorniveau te zijn, waarbij de belangrijkste criteria zijn:

 1. Mate van benodigde sociale vaardigheden 
  De student voert zijn werkzaamheden niet uitsluitend uit vanachter
  een bureau en computer, maar dient voor een goede uitoefening veelvuldig in contact te treden met collega's, klanten en leidinggevenden. Dit kan telefonisch, door middel van vergaderingen, klantenbezoeken of door één-op-één overleggen. 
 2. Mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
  Na een inwerkperiode, krijgt de
  stagiair(e) de ruimte om, uiteraard binnen bepaalde kaders, zelf zijn werkzaamheden in te delen, prioriteiten te stellen, beslissingen te nemen en activiteiten te initiëren. 
 3. Mate van complexiteit en diversiteit van de taakuitvoering 
  De werkzaamheden hebben een afwisselend karakter en vragen om een redelijke mate van analytisch vermogen. 
 4. Mate waarin probleemoplossend vermogen vereist is
 Voorafgaand aan de stage formuleert de student aan de hand van het stagegoedkeurings-formulier een volledige omschrijving van de stagewerkzaamheden en/of stageopdracht. De stageomschrijving wordt ingeleverd bij de stagecoördinator en aan de hand van genoemde stage-eisen al of niet goedgekeurd.


BKM-studenten zullen gedurende de workshops, bedrijfsbezoeken en de bedrijvendag niet alleen geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden na hun opleiding, maar ook in de mogelijkheden tijdens hun opleiding. Studenten zijn voornamelijk op zoek naar stage- en/of afstudeermogelijkheden.