Info bedrijven‎ > ‎

Bedrijfsbezoek

Tijdens de Beroepsoriëntatieweek (BOW) is er plaats voor verschillende bedrijfsbezoeken. Wat wordt onder een bedrijfsbezoek verstaan? Bij een bedrijfsbezoek krijgt u de mogelijkheid om de HBO BKM-studenten uw organisatie te laten zien. Een bedrijfsbezoek duurt ongeveer één dagdeel. Rekening houdend met de reistijd betekent dit zo’n twee á drie uur contact met de studenten. Inhoudelijk kan een bedrijfsbezoek als volgt verlopen:

Rondleiding en inleiding in de organisatie (ongeveer 30 minuten)
Een rondleiding en inleiding waarin een duidelijk beeld wordt geschetst van de onderneming en haar activiteiten waarbij de studenten actief betrokken worden bij de normale werkprocessen binnen de organisatie.
 
Beroepsprofiel binnen de organisatie (ongeveer 1 uur)
Een nadere toelichting waarin het relevante profiel wordt geconcretiseerd. Bijvoorbeeld door uitleg en eigen ervaringen door een startende én/of een ervaren medewerker uit uw eigen organisatie werkende binnen het desbetreffende profiel. Via anekdotes en ervaringen kan de student geprikkeld worden om mee te denken binnen de organisatie. Voorbeelden en vragen aan de studenten hoe zij bepaalde zaken zouden aanpakken leidt tot vragen en een goede kennismaking met de BKM-student. Tijdens deze toelichting kan tevens ingegaan worden op de mogelijkheid tot stagelopen van studenten binnen uw organisatie.

Casus/opdracht (ongeveer 1 uur)
Een praktijkopdracht waarbij de studenten min of meer worden betrokken bij een (actueel) vraagstuk binnen uw onderneming. Hier kunt u desgewenst een huidig lopend probleem door de studenten laten bekijken. Laat u verrassen door de effectieve en efficiënte oplossingen die de studenten zullen aandragen. Een dergelijke opdracht zal de studenten bijblijven en bij de organisatie betrekken. Zo zien zij wat er precies bij het werk komt kijken en of dit iets voor hen is. Zoals het voorgaande wel laat raden is binnen de deelnemende organisaties voldoende capaciteit, draagvlak en animo benodigd om een dergelijke dag met succes te kunnen realiseren. Is dit aanwezig? Dan is een bedrijfsbezoek het middel bij uitstek om de BKM-student beter te leren kennen. Natuurlijk kunt u altijd rekenen op onze hulp en ervaring.

Een bedrijfsbezoek is specifiek gericht op uw type bedrijf en de manier waarop u de student wenst te benaderen. Het programma wordt in overleg met de BOW-organisatie samengesteld waarin wij een grote mate van flexibiliteit hanteren. Het grote voordeel van een bedrijfsbezoek is dat u de student in uw huis ontvangt. Dit laat een grote indruk achter.

U wilt de mogelijkheid benutten om de BKM-student uw organisatie te laten zien? Neem dan contact op met de BOW-organisatie.